Český les - Domažlicko
Území Českého lesa - Chodska se rozprostírá podél státní hranice s Německem, mezi Plzeňskou pahorkatinou a Šumavou.
Dodnes si zachovala svoji členitost, krásu hlubokých lesů, strání a malebných údolí.
V kraji se udržuje po staletí lidový folklor, který připomínají některé národopisné slavnosti - Chodské slavnosti .

Zajímavosti v regionu
Za návštěvu určitě stojí historické chodské obce, ve kterých se dochovala řada zajímavých objektů dokumentující život strážců české hranice. Dále spousta hradních zřícenin, zámků a přírodních památek v zalesněných kopcích CHKO Český les.

Města
Domažlice - městská památková rezervace, Královské město vybudované Přemyslem Otakarem II. Chodský hrad, barokní klášter, gotické a renesanční domy. Obdélníkové náměstí s mírně nakloněnou válcovou šikmou věží farního kostela.

Každý rok v srpnu se v Domažlicích konají známé Chodské slavnosti, které jsou nejvýznamnější kulturní akcí na Domažlicku.

Kdyně - město na spojnici mezi městy Domažlice a Klatovy. Nejvýznamnější památkou je kostel sv. Mikuláše.

Horšovský Týn - městská památková rezervace, třetí největší město okresu Domažlice.

   Klatovy - královské město Klatovy bylo založeno roku 1260 českým králem Přemyslem Otakarem II. Černá věž se tyčí do výše 81 metrů. Majestátně působí barokní stavba jezuitského kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a svatého Ignáce. Katakomby - tajemné podzemní prostory jezuitského kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Ignáce navozují pocit posvátné úcty.  Prohlídku města osvěží návštěva barokní lékárny „ U Bílého jednorožce“.

Hrady, zámky, lidová architektura
Historické chodské obce - Draženov, Chodov, Klenčí pod Čerchovem, Klíčov, Chodská Lhota, Mrákov, Pocinovice, Postřekov, Stráž, Tlumačov a Újezd.

Zámek Horšovský Týn - renesanční zámek s raně gotickou kaplí, ukázky zámeckého bydlení od 16. do 20. století.

Koloveč - výroba kolovečské keramiky, Muzeum techniky a řemesel.

Starý Herštejn - zřícenina raně gotického hradu z roku 1270 na strmé skále.

Hrad Rýzmberk - zřícenina gotického hradu, rozhledna, výhled na část Domažlicka a Český les.

Újezd - rodiště Jana Sladkého - Koziny. Pamětní síň na Kozinově statku, na vrchu Hrádek Kozinův pomník.

Zámek Trhanov - barokní zámek ze 17. století založil Volf Maxmilián Lamingen z Albenreuthu (známý jako Lomikar).

Kout na Šumavě - původní tvrz přestavěna na zámek. Severně od obce je postaven gloriet Klobouk.

Hrad Poběžovice - hrad z konce 15.století upravený na zámek, dnes zpustl.

  Netřeb -  je hradní zřícenina, která se nachází dva kilometry od obce Kanice v okrese Domažlice na zalesněném Úhlíkovském výběžku. Dodneška se na vrchu nachází asi 200 tisů, jejichž stáří se odhaduje na 600-800 let.

Zajímavé odkazy :

www.domazlice.info

www.idomazlice.cz/cs/proturisty-okoli/

http://www.muzeum-chodska.com/

http://www.horsovsky-tyn.cz

http://www.kdyne.cz/informace/index.htm 

http://www.klatovy.cz/klatovy/ 

http://www.atlasceska.cz/plzensky-kraj/hrady-a-zamky/

http://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusy/spojeni/

http://www.plzen.eu/

http://www.furth.de/

http://www.hc.domazlice.cz/

http://hcpirates.cz

 

ADRESA :

Centrum TIFFANY Pension

Kostelní 102

344 01 DOMAŽLICE

ČESKÁ REPUBLIKA

Tel.: 00420 602 396 666

pensiontiffany.de

pension-tiffany.de

pensiondomazlice.de

hoteldomazlice.de